Амьдралд бидний мэдэхээс илүү зүйл бий юу?

Итгэхээр Зүрхлэх

Watch Now

Бүтээн Туурвилт: Эх Дэлхийн Гэрчлэл-ийг Үзэх

MБибли дэх бүтээлийн долоо хоногийн өдөр бүрийг хүүрнэн өгүүлсэн "Бүтээн Туурвилт: Эх Дэлхийн Гэрчлэл," хэмээх энэхүү киног үзэгтүн. Энэхүү кино нь Бурхан анх гэрлийг бүтээхээс өмнөх харанхуй үеэс эхэлдэг бөгөөд Эхлэл номны бүтээлийн хүүрнэлийг бичсэн Мосе мөн түүний хүү долоо дахь өдөр Шаббатад Бурханд мөргөж байгаагаар дуусна.

Views Online!

Beyond imagination en

Төсөөллийн Цаана

Дараах сэдвүүд хамрагдана: Дэлхий Ертөнц Үүрд Мөнхөд Өөрчлөгдсөн Өдөр, Дэлхийн Хэв Загвар, Хүний Онцгой Байдал, Тэнцвэртэй Байдлын Бэлэг, Яагаад Муу Зүйл Байдаг вэ?, Есүсийн Төлөвлөгөө, Дээрээс Ирэх Аврал, Дэлхий 2.0, болон Бодох Шинэ Арга Зам.

Татаж Авах
Татаж Авах Номнууд

Want to Learn More?

Bible studies

Хайгуулын Цаана

Хямралтай дэлхийд шинэ ойлголт өгөх домогт түүх "Хайгуулын Цаана" хэмээх цуврал баримтат кино нь амьдралын зарим том асуултуудыг авч үздэг. Үүнд: Бид яагаад өвдөж, зовдог вэ? Бид үхэх үед юу болох вэ? гэх мэт. Хайрцгандаа 14 анги баримтат кино ба тухайн сэдвүүдийг цааш судлах 12 цагийн нэмэлт хэсгийг агуулна.

Илүү ихийг олж мэдэх